Viktig informasjon om Koronaviruset

Ansatte


Dag Manheim

ØNH-Spesialist

Dag Manheim er daglig leder og har hovedansvarlig for operasjonene.

Jobber tirsdag til fredag

Elin Myrvoll

ØNH-Spesialist

Elin Myrvoll har sin spesialistutdannelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der hun også har jobbet som overlege og avdelingsoverlege. Hun har også jobbet som overlege ved Akershus Universitetssykehus.

Hun jobber alle dager og har også operasjonsdager for fjerning av mandler, falske mandler/adenoider og innlegging av ventilasjonsrør/dren.

Elin Myrvoll har kompetanseområde innenfor allergologi.

Elisabeth Overaa

Helsesekretær

Hilde Henriksen

Helsesekretær

Katarzyna Borej

Audiograf

Marit Bråten

Daglig leder for administrasjonen.

Ansvar for allergivaksinering og administrasjonen.

Petter Hallmo

ØNH-Spesialist

Petter Hallmo har dr. grad innen audiologi.

Jobber alle dager.

Sehar Akhtar

Helsesekretær

Spesialsykepleierene Anestesi

Sykepleiere

Vi har ansatt en rekke anestesisykepleiere på deltid ved klinikken.  De har sammen med anestesilegene hovedansvaret for den daglige driften på operasjonsstuen. På postoperativ stue er det ansatt flere spesialsykepleiere på deltid som tar hånd om den postoperative overvåkingen.