Ansatte


Gita Gupta Jacobsen

ØNH Spesialist

Dag Manheim

ØNH-Spesialist

Dag Manheim 

Jobber tirsdag og onsdag.

Elin Myrvoll

ØNH-Spesialist

Elin Myrvoll har sin spesialistutdannelse fra Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø der hun også har jobbet som overlege og avdelingsoverlege. Hun har også jobbet som overlege ved Akershus Universitetssykehus.

Hun jobber alle dager og har også operasjonsdager for fjerning  falske mandler/adenoider og innlegging av ventilasjonsrør/dren.

Elin Myrvoll har kompetanseområde innenfor allergologi.

Petter Hallmo

ØNH-Spesialist

Petter Hallmo har dr. grad innen audiologi.

Jobber alle dager.

Marit Bråten

Avd. leder

Ansvar for allergivaksinering og administrasjonen.

Sehar Akhtar

Helsesekretær

Hilde Henriksen

Helsesekretær

Madeleine Mysen Holm

Helsesekretær

Katarzyna Borej

Audiograf

Rannveig Hegseth

Audiograf

Spesialsykepleierene Anestesi

Sykepleiere

Vi har ansatt en rekke anestesisykepleiere på deltid ved klinikken.  De har sammen med anestesilegene hovedansvaret for den daglige driften på operasjonsstuen. På postoperativ stue er det ansatt flere spesialsykepleiere på deltid som tar hånd om den postoperative overvåkingen.