Audiografene


Vi har en audiograf som har tildeling av høreapparatater som sin hovedvirksomhet.

Katarzyna Borej  (hun har sv.skapspermisjon til medio oktober 2016)