Generelt om ØNH-praksisen vår


Hovedtyngden av vår virksomhet gjelder alminnelige undersøkelse av pasienter med øre-nese-hals problemer. Alle de 5 fast tilsatte legene ved klinikken er erfarne øre-nese-hals spesialister. For å få time hos oss første gang må du ha henvisning fra annen lege, gjerne din fastlege. Ved senere kontroller trenger du ikke ny henvisning, så sant det ikke er gått mere enn et par år siden du var hos oss sist. Vi tar sikte på å ha kort ventetid, men i perioder vil du kunne oppleve å måtte vente noen uker før du får time hos en av oss. Øyeblikkelig hjelp prøver vi å ta hånd om på dagen.

Sykdommene vi undersøker er er i prinsippet alle øre-nese-hals lidelser.Dette kan dreie seg om INFEKSJONSSYKDOMMER:mellomørebetennelser, betennelser i øregangen ,bihulebetennelser, forkjølelserelaterte infeksjoner, halsbetennelser og infeksjoner i strupen

NEDSATT HØRSEL: aldersbetinget arvelig larmskader, ørekatarr, tilstoppning av ørevoks og annet.

ALLERGIER I ØVRE LUFTVEIER: pollenallergi, dyrehårsallergi, helårsallergier og  hyposensibilisering

STRUPELIDELSER: sangerknuter, andre hevelser på stemmebåndene, utelukke kreft i strupen, heshet av annen årsak og SVULSTER I ØRE NESE HALS OMRÅDET

BLØDNINGER (neseblødninger, postoperative blødninger mm)

Mye av dette behandler vi på vår klinikk. Dersom det er nødvendig henviser vi til videre behandling /operasjon på sykehus