Hopp til hovedinnhold

Generelt om ØNH-praksisen vår


Hovedtyngden av vår virksomhet gjelder alminnelige undersøkelser av pasienter med øre-nese-hals problemer. Alle de fast ansatte legene ved klinikken er erfarne øre-nese-hals spesialister. For å få time hos oss første gang, må du ha henvisning fra annen lege, gjerne din fastlege. Ved senere kontroller for samme tilstand, trenger du ikke ny henvisning, med mindre det har gått mer enn et par år. Vi tar sikte på å ha kort ventetid, men i perioder vil du kunne oppleve å måtte vente noen uker før du får time hos en av oss. Øyeblikkelig hjelp prøver vi å ta hånd om på dagen.

 

Vi undersøker alle øre-nese-hals lidelser. Dette kan dreie seg om

INFEKSJONSSYKDOMMER: mellomørebetennelser, betennelser i øregangen ,bihulebetennelser, forkjølelserelaterte infeksjoner, halsbetennelser og infeksjoner i strupen

NESE-BIHULER: tett nese, kroniske bihuleplager, rennende nese og andre nese bihule/plager

NEDSATT HØRSEL: aldersbetinget arvelig larmskader, ørekatarr, tilstoppning av ørevoks og annet.

ALLERGIER I ØVRE LUFTVEIER: pollenallergi, dyrehårsallergi, helårsallergier og  hyposensibilisering

STRUPELIDELSER: sangerknuter, andre hevelser på stemmebåndene, utelukke kreft i strupen, heshet av annen årsak og SVULSTER I ØRE NESE HALS OMRÅDET

BLØDNINGER: f.eks neseblødninger, postoperative blødninger 

HALS: kuler på hals, hudforandringer

MUNNHULE: undersøkelse av slimhinneforandringer, fjerning/prøvetaking av små forandringer, spyttkjertelbiopsier etc

Mye av dette behandler vi på vår klinikk. Dersom det er nødvendig henviser vi til videre behandling operasjon på sykehus