Operasjoner ved klinikken


OPERASJONER VED BOGSTADVEIEN ØRE NESE HALS

OPERASJONER I NARKOSE Mandler Falsk mandel (adenoiden/polyppen hos barn) Innleggelse av ventilasjonsrør (dren) i ørene Operasjoner i narkose skjer i samarbeid med anestesilege og anestesisykepleier. Selve operasjonen utføres av en erfaren øre-nese-hals lege ved klinikken samt en operasjonsassistent.

FORUNDERSØKELSER Indikasjonen for operasjon m

å stilles av en øre-nese-hals spesialist. Vi vil ta hånd om den nødvendige preoperative utredning. Eventuelle blodprøver tas i god tid før operasjonen. Dersom det foreligger kompliserende sykdommer eller dersom sykehistoren og blodprøvene avslører økt blødningstendens, vil vi anbefale å vente på operasjon ved sykehus.

MANDLER Mandlene er to ansamlinger av lymfevev som kan sees bak i svelget på hver side når man gaper høyt. Sykdommer i mandlene kan arte seg som gjentatte akutte halsinfeksjoner eller som kronisk irritasjon, gjerne med gule eller hvite proppper som kan gi dårlig ånde. Andre kan ha så store mandler at det i seg selv gir spise eller pusteproblemer med snorking og kvelningslyder om natten. Operasjonen utføres i narkose både hos voksne og barn. Barnet må ha fyllt 3 år for å bli operert hos oss. Etter operasjonen ligger pasienten en times tid på oppvåkningsrommet før hjemreise. For barn må pårørende ta hånd om den nyopererte i to uker etter operasjonen. Voksne pasienter blir sykemeldt i 2 uker.

 "FALSK MANDEL" Alle småbarn har en ansamling av lymfevev bak i nesesvelgrommet. Denne kalles for falsk mandel eller polyppen eller adenoiden. Ved infeksjoner svulmer denne opp, men skrumper gjerne noe igjen når barnet friskner til. Når infeksjonene er særlig langvarige/ mange/ harde kan lymfevevet bli varig forstørret. Dette medfører en tilstopping av nesens bakre del med snorking nasal tale, hyppige og langvarige forkjølelser og eventuelt ørekatarr. Hvis den "falske mandelen" gir slike problemer, kan den fjernes ved en operasjon i narkose. Barnet må ha fylt 2 år for å bli operert hos oss og skal holdes inne i ro et par dager før vanlig aktivitet i park,barnehage eller skole gjenopptas.

VENTILASJONSRØR I ØRENE Den hyppigste årsaken til nedsatt hørsel hos barn er "ørekatarr", dvs. at mellomøret, som skal være luftfyllt, blir tettet igjen med slim som ofte er seigt. Vanligvis vil dette være en forbigående plage som helbreder seg selv. Dersom tilstanden blir langvarig med betydelig nedsatt hørsel, kan det opereres inn små ventilasjonsrør gjennom trommehinnen som har en innvendig diameter på 1mm. Dette bedre hørselen umiddelbart. Inngrepet kan også hjelpe enkelte med særlig hyppige mellomørebetennelser. Barnet bør være 2 år for å få et slikt inngrep utført hos oss. Operasjonen utføres i narkose hos barn, men i lokalbedøvelse hos voksne. Pasienten holdes i ro inne operasjonsdagen, men vanlig aktivitet kan gjenopptas allerede neste dag. Hos barn vil det ofte være riktig samtidig å fjerne den "falske mandelen" også fordi dette bedre sannsynligheten for at ørene normaliseres.

POSTOPERATIV OVERVÅKING Dersom det er utført en operasjon i narkose, ligger pasienten på vår postoperative stue, mens en pårørende hele tiden sitter ved siden av. Dessuten er det en spesial sykepleier til stede som har ansvaret for den postoperative overvåkingen. Etter at evt. blødning har gitt seg og pasienten har våknet, kan han reise hjem etter en times tid. Dersom det oppstår problemer etter operasjonen, ta kontakt med operatøren som du har fått telefonummeret til. Dersom du ikke får kontakt og særlig dersom det oppstår en blødning som ikke stopper av seg selv, skal du henvende deg til vakthavende lege på øre-nese-hals avdelingen til det sykehuset du hører til.

KONTROLL Du passer selv på å avtale time til kontroll hos den øre nese hals legen som henviste deg til operasjon, eller i mangel av sådann til den øre nese hals legen som opererte deg. En slik kontroll kan gjerne skje et par uker etter operasjonen. 

Priser: Mandler voksne 1105,-

           Mander u/16 år 754,-

Barn falsk mandel: 354,-

Dren : 354,-